ความมุ่งหวังของผู้บริหาร

ความมุ่งหวังของผู้บริหาร

          บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด ได้เริ่มดำเนินการด้วยการจดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกเป็นห้างหุ่นส่วนจำกัด เมื่อปี ค.ศ. 2006 เพื่อประกอบธุรกิจ คือ จำหน่ายสินค้า อุปกรณ์เสริมกล้องดิจิตอล ผลิตและจำหน่ายสินค้าฟิล์มกันรอยหน้าจอมือถือ โดยสร้างแบรนด์ภายใต้แบรนด์ FOCUS และในปี 2010 ออกผลิตภัณฑ์ สินค้าอุปกรณ์เสริมไอที ต่อมาในปี 2013 ออกผลิตภัณฑ์กระจกนิรภัยกันรอย และพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองลูกค้าตลาดสินค้าปกป้อง
หน้าจอสมาร์ทโฟน

          และในปัจจุบันในปี 2021 บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด ได้แยกการดำเนินการประกอบธุรกิจโดยให้บริษัท ดีพลัส ทูเก็ตเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตและพัฒนากระบวนการผลิตฟิล์มกันรอย และกระจกกันรอยมือถือ อย่างต่อเนื่อง ด้วยการนี้เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯและการบริหารธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ บริษัทฯจึงยคดถือหลักปฏิบัติงานตามนโยบายการทำงาน ดังนี้

นโยบายความปลอดภัย (Security Policy) คลิกดูรายละเอียด

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Social accountability Policy) คลิกดูรายละเอียด

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (Quality and Environmenat Policy) คลิกดูรายละเอียด

นโยบายความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยไซเบอร์

(IT and Cyber Security policy) คลิกดูรายละเอียด

นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
คลิกดูรายละเอียด