ร่วมงานกับโรงงาน

ร่วมงานกับโรงงานดีพลัสฯ

สวัสดิการฝ่ายโรงงาน

: เบี้ยขยัน สูงสุดที่ 500 บาท

: กองทุนประกันสังคม บ.จ่ายให้ (สำหรับพนักงานรายวัน)

: กองทุนเงินทดแทน

: โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี

: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

: ประกันอุบัติเหตุ / ประกันสุขภาพกลุ่ม

: ตรวจสุขภาพประจำปี

: สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี

: กิจกรรมงานเลี้ยง สังสรรค์ประจำปี

: เงินช่วยเหลือค่าเทอมบุตร

: ทุนส่งเสริมการฝึกอบรม

: ค่าฌาปนกิจ (พนักงานและครอบครัว)

: ชุดยูนิฟอร์มสำหรับปฎิบัติงาน

: ค่ากะ (เฉพาะรายวัน)

: ค่าประสิทธิภาพ (เฉพาะรายวัน)

: ค่าข้าว/ค่ารถ ( หลัง 4 ทุ่มครึ่ง )

: อาหารกลางวันฟรีทุกวันจันทร์ พุธ และวันศุกร์

ปัจจุบันโรงงานดีพลัสเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน

อัตรา

วันที่ประกาศ

1

10/04/2562

2

10/04/2562

5

10/04/2562

7

10/04/2562

2

10/04/2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 022-944-848 ต่อ 2224 (คุณฝน)