กิจกรรมทำบุญตักบาตร

 

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

เมื่อวันเข้าพรรษาที่ผ่านมา วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-09.30 น. ทางโรงงานดีพลัสได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และถวายเทียนพรรษาให้วัดวัดครุนอก จ.สมุทรปราการ เพื่อให้พนักงานได้ทำบุญร่วมกันและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา