ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งบริษัท

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด

123/20-22 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


DPLUS INTERTRADE COMPANY LIMITED

123/20-22 Nonsi Rd., Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 

Tel. 0 2294 4848 (Office)

การเดินทาง


รถโดยสารประจำทาง
สาย 67 , 62 , 77 , 102 , 180
ลงที่ป้ายตึกปัญญจธานี


BTS ลงสถานีช่องนนทรี
ต่อรถสาธารณะ


MRT ลงฝั่งตรงข้าม
ศูนย์สิริกิติ์ ต่อรถสาธารณะ


BRT ลงสถานีนราราม 3
ฝั่งอาคารลุมพินีเพลส
ต่อรถสาธารณะ


รถตู้สาธารณะ ขึ้นที่อนุสาวรีย์
ฝั่ง victory point
ลงที่ป้ายตึกปัญญจธานี