เกี่ยวกับเรา

Slider

ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา ที่เติบโต

ก้าวกระโดดอย่างมั่นคง และมีความสุข

พันธกิจของเรา

1) องค์กรมีการเติบโตในด้านยอดขายและผลกำไรอย่างสม่ำเสมอทุกปี

2) มุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหนือความคาดหมายของลูกค้าและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ

3) เราจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่คู่ค้า และพัฒนาคู่ค้าให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

4) เป็นองค์กรที่มีการพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

5) พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งขีดความสามารถ และทัศนคติที่ดีในการทำงาน

6) เป็นองค์กรที่พนักงานทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้บรรยากาศการทำงานเป็นทีม

 

ค่านิยมองค์กร

พวกเราคือดีพลัส

พวกเราคือครอบครัวดีพลัส
ช่วยเหลือกันอย่างสร้างสรรค์ ไม่เพ่งโทษ

ลูกค้าสำคัญ

ลูกค้าสำคัญที่สุด ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

ทำงานหวังผลเลิศ

คิด รับผิดชอบ ตั้งใจทำงานให้เสร็จ
ได้ผลดีและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้และพัฒนา

มีการเรียนรู้ วางแผน พัฒนา
เติบโตร่วมกันอย่างมีความสุข

คุณธรรม

มีคุณธรรม คิดดี ทำดี
ต่อตนเอง และส่วนรวม

ธุรกิจของเรา

   ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจข้างต้น เราจึงเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟิล์มและกระจกกันรอย ภายใต้แบรนด์ “Focus” หูฟังและอุปกรณ์เสริมไอที “Rizz” สายเคเบิลและที่ชาร์จสมาร์ทโฟน “WHY” ไปจนถึงกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ในชื่อ “Bewell” ทุกแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วประเทศ

   ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา เราพัฒนาธุรกิจจนเติบโตต่อเนื่องอย่างมั่นคง ร่วมกันกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจมากมายหลากหลายองค์กรทั้งในและต่างประเทศเสมอมา

คู่ค้าของเรา