กิจกรรมวันสงกรานต์

 

กิจกรรมวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ทางโรงงานดีพลัสได้มีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย มีกิจกรรมมากมายให้พนักงานได้เข้าร่วม ได้แก่ สรงน้ำพระ, รดน้ำขอพรผู้ใหญ่, กิจกรรมทาง Facebook, สาดน้ำปะแป้ง และให้พนักงานแต่งกายลายดอกหรือชุดไทยมาร่วมกิจกรรม