กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาทางคณะผู้บริหารได้มีกิจกรรม Surprise มอบของขวัญให้กับพนักงานทั้งโรงงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมทีสนุกสนาน และพนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกันทุกๆ คน