โครงการ CSR#2

 

โครงการ CSR#2 บริจาคสิ่งของและเงินสนับสนุน@ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงงานดีพลัสได้ร่วมทำกิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง ที่อยู่ 374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการรับบริจาคเงินและสิ่งของที่มูลนิธิขาดแคลน โดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวดีพลัสเป็นอย่างดี ในวันจัดกิจกรรมนอกจากการบริจาคเงินช่วย และสิ่งของที่มูลนิธิขาดแคลนแล้ว ทางเรายังร่วมทำกิจกรรมกับผู้พิการอย่างสนุกสนาน