Marketing Executive

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

- ร่วมวางแผนการตลาดและการสื่อสารผ่านสื่อโฆษณาและกิจกรรมการตลาด

- สร้างสรรค์สื่อหน้าร้าน และสื่อในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างยอดขายให้กับแบรนด์

- จัดทำกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้าง Brand Engagement และผลักดันยอดขายหน้าร้าน

- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

- ปริญญาตรี สาขาบริหาร การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 - 30 ปี

- ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รักความก้าวหน้า และชอบงานที่ท้าทาย

- มีความคิดสร้างสรรค์

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะการประสานงาน (Human Relations)

- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (Problem Solving

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

สมัครงานสนใจร่วมงานกับเรา

ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ recruit@dplus.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 0-2294-4848 (Office)
Tel : 091-545-2481 (HR)

ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เปิดรับ