Product Executive

Responsibilities

 • สรรหา และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

 • ประสานงานทีมจัดซื้อเพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่

 • เก็บข้อมูลสินค้าของคู่แข่งขัน พิจารณาข้อดี ข้อเสีย และจุดเด่นต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • ทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขาย

 • วางแผนช่องทางการจำหน่าย และช่องทางการสื่อสาร

 • มีการมอนิเตอร์สต็อกสินค้าและมูลค่า ให้อยู่ในเกณฑ์ ของแบรนด์ที่ได้รับมอบหมาย

 • เข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับทีมงานภายในทีม

Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 24-28 ปี

 • มีความรู้ ความเข้าใจ และไอเดียในการทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในด้านการสร้าง หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

 • สามารถการวิเคราะห์ข้อมูลได้

 • ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ในด้านเทคโนโลยี หรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการทำงาน

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

 • สามารถการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

สมัครงานสนใจร่วมงานกับเรา

ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ recruit@dplus.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 0-2294-4848 (Office)
Tel : 091-545-2481 (HR)

ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เปิดรับ